I avuí...? Llegeix.

viernes, 13 de noviembre de 2009

COMUNICAT DE JOVES SOCIALISTES DE LA COMARCA LA MUNTANYA

Joves Socialistes de la Muntanya
A 11 de Novembre de 2009, comunica:
El Grup Comarcal Joves Socialistes de La Muntanya manifesta el seu més absolut rebuig a la ideologia de la manifestació que es durà a terme el pròxim dissabte 14 de Novembre en els carrers de la localitat d'Ibi per el partit políti d'extrema dreta Alianza Popular.
Com persones democrátiques qe creuen en el Estat de Dret, ens posicionem a favor de pluralisme polític, la llibertat d'opinió i el dret de reunió. Som conscients de que una manifestació no necessita d'autorització prèvia, i que sols poden ser prohibides en cas que existeixca raons fundades d'aleració de l'ordre públic. Així mateix quan transcurren per lloc de trànsit necessiten de comunicació prèvia a l'autoritat.
En base a l'escrit, podem afirmar que D. María Teresa Parra Almiñana, la Sra. Alcaldesa, i la regidora de Serveis Socials, Pilar Ortega ajardo, estan mentin flagrantement al afirmar que "el PSOE ha autoritzat la manifestació", primer perque la Subdelegada del Govern forma part de l'Administració Perifèrica de l'Estat, per lo tant no se li pot nombrar PSOE como no se li pot nombrar, per exemple, al Director General de Tràfic; i en segon lloc perque la Subdelegada no autoritza (no és necesària l'autorització prèvia del dret de reunió), sols pot interposar un contenciós i que un jutge la prohibeixi, si es determina que existeixen raons fundades d'alteració de l'ordre públic, o modiqfique el seu recorregut ( i fer que no coincidexi en la Plaça de la Paya amb actes festers com son les creuàs dediverses comparses). El anterior 14 d'Octubre Subdelegació de Govern va posar en coneixement de l'Ajuntament d'Ibi la convocatòria de la manifestació en la localitat per a que s'al·legués quant fos necessari per a, si escau, poder interposar un contenciós perquè un jutge determini si es prohibeix, i en la resposta no es va determinar, en cap cas, que existissin motius de pertorbació de l'ordre públic ni es va al·legar el poc adequat de l'itineari, per tant la Subdelegada, ni cap jutge, poden prohibir-la ni canviar el seu recorregut, és un dret constiucional de tots.
D'altra banda, aquest dret se li reconeix a les reunions pacífiques i sense armes. Des de Joves volem essitjar que així sigui, però tractant-se d'aquest grup neonazi i estant planejat-se una contra-manifestació per grups antifascistes, ho dubtem molt. De la mateixa manera que dubtem de les intencions de l'acte ja que no entenem d avant qui es manifesten, reivindicant la preferència del treball per als espanyols, jaque aquesta localitat no és seu de cap organisme significant vinculat al Ministeri de Treball i immigració, o ni tan solament a la Subdelegació de Govern.
Com a conseqüència de tot l'anterior volem fer constar el nostre desacord i consternació per la marxa d'una organització d'aquest tipus, que s'alimenta d'odis i separatismes dignes de temps afortunadament llunyans com són el racisme, la xenofòbia, el masclisme o l'homofòbia. Des de Joves Socialistes ens sentim orgullosos del progrés económic, cultural i social viscut pel nostre país des de la transició fins a aquest últims anys amb el desenvolupament de la llei de la igualtat o les polítiques d'integració social, i som conscients que encara queda molt per avançar en aquest segle XXI. Així mateix som sabedors que el desenvolupament industrial i econòmic de la vila d'Ibi ha estat possible gràcies a la mà d'obra de treballadors forasters, en els anys 60-70 d'altres zones d'Espanya i, en els últims anys, immigrants d'altres països com Equador, Argentina o Romania; i que la ciutadania iberuda ha respost amb exemplaritat, fomentant la integració i convivint harmoniosa i pacíficament.
Per tant aquest acte, lluny de refletir el veritable sentir del poble d'Ibi, s'aprofita de la situaió d'elevat atur actual per a omlir de ràbia i odi els nostres carrers, buscant l'alteració de la bona convivència ciutadana.

0 comentarios:

Publicar un comentario

COMUNICAT DE JOVES SOCIALISTES DE LA COMARCA LA MUNTANYA

Joves Socialistes de la Muntanya
A 11 de Novembre de 2009, comunica:
El Grup Comarcal Joves Socialistes de La Muntanya manifesta el seu més absolut rebuig a la ideologia de la manifestació que es durà a terme el pròxim dissabte 14 de Novembre en els carrers de la localitat d'Ibi per el partit políti d'extrema dreta Alianza Popular.
Com persones democrátiques qe creuen en el Estat de Dret, ens posicionem a favor de pluralisme polític, la llibertat d'opinió i el dret de reunió. Som conscients de que una manifestació no necessita d'autorització prèvia, i que sols poden ser prohibides en cas que existeixca raons fundades d'aleració de l'ordre públic. Així mateix quan transcurren per lloc de trànsit necessiten de comunicació prèvia a l'autoritat.
En base a l'escrit, podem afirmar que D. María Teresa Parra Almiñana, la Sra. Alcaldesa, i la regidora de Serveis Socials, Pilar Ortega ajardo, estan mentin flagrantement al afirmar que "el PSOE ha autoritzat la manifestació", primer perque la Subdelegada del Govern forma part de l'Administració Perifèrica de l'Estat, per lo tant no se li pot nombrar PSOE como no se li pot nombrar, per exemple, al Director General de Tràfic; i en segon lloc perque la Subdelegada no autoritza (no és necesària l'autorització prèvia del dret de reunió), sols pot interposar un contenciós i que un jutge la prohibeixi, si es determina que existeixen raons fundades d'alteració de l'ordre públic, o modiqfique el seu recorregut ( i fer que no coincidexi en la Plaça de la Paya amb actes festers com son les creuàs dediverses comparses). El anterior 14 d'Octubre Subdelegació de Govern va posar en coneixement de l'Ajuntament d'Ibi la convocatòria de la manifestació en la localitat per a que s'al·legués quant fos necessari per a, si escau, poder interposar un contenciós perquè un jutge determini si es prohibeix, i en la resposta no es va determinar, en cap cas, que existissin motius de pertorbació de l'ordre públic ni es va al·legar el poc adequat de l'itineari, per tant la Subdelegada, ni cap jutge, poden prohibir-la ni canviar el seu recorregut, és un dret constiucional de tots.
D'altra banda, aquest dret se li reconeix a les reunions pacífiques i sense armes. Des de Joves volem essitjar que així sigui, però tractant-se d'aquest grup neonazi i estant planejat-se una contra-manifestació per grups antifascistes, ho dubtem molt. De la mateixa manera que dubtem de les intencions de l'acte ja que no entenem d avant qui es manifesten, reivindicant la preferència del treball per als espanyols, jaque aquesta localitat no és seu de cap organisme significant vinculat al Ministeri de Treball i immigració, o ni tan solament a la Subdelegació de Govern.
Com a conseqüència de tot l'anterior volem fer constar el nostre desacord i consternació per la marxa d'una organització d'aquest tipus, que s'alimenta d'odis i separatismes dignes de temps afortunadament llunyans com són el racisme, la xenofòbia, el masclisme o l'homofòbia. Des de Joves Socialistes ens sentim orgullosos del progrés económic, cultural i social viscut pel nostre país des de la transició fins a aquest últims anys amb el desenvolupament de la llei de la igualtat o les polítiques d'integració social, i som conscients que encara queda molt per avançar en aquest segle XXI. Així mateix som sabedors que el desenvolupament industrial i econòmic de la vila d'Ibi ha estat possible gràcies a la mà d'obra de treballadors forasters, en els anys 60-70 d'altres zones d'Espanya i, en els últims anys, immigrants d'altres països com Equador, Argentina o Romania; i que la ciutadania iberuda ha respost amb exemplaritat, fomentant la integració i convivint harmoniosa i pacíficament.
Per tant aquest acte, lluny de refletir el veritable sentir del poble d'Ibi, s'aprofita de la situaió d'elevat atur actual per a omlir de ràbia i odi els nostres carrers, buscant l'alteració de la bona convivència ciutadana.

posted under |

0 comentarios:

Publicar un comentario

Entrada más reciente Entrada antigua Página principal
 

Designed by Simply Fabulous Blogger Templates