I avuí...? Llegeix.

jueves, 3 de diciembre de 2009

Dia Mundial del SIDA

JS Alcoi, al dia mundial del Sida, amb consonància amb la campanya internacional del Sida "Acceso Universal y Derechos Humanos", vol manifestar el seu compromís amb els drets humans de les personas amb VIH i expressar la seua ferma voluntat de contribuir a donar una resposta a l'estigma i la discriminació que pateixen aquestes persones.
Diverses investigacions portades a terme en els últims anys en Espanya, com l'informe FIPSE (2005) sobre discriminació arbitrària de les persones que viuen amb el VIH o el Sida, o el l'estudi SEISIDA (2009) sobre actituds de la poblció espanyola fins a les persones amb VIH, han confirmat que el prejudici i el rebuig a les persones amb VIH son una realitat en la nostra societat. Aquest estigma es l'arrel d'una serie de conseqüències i efectes que estan determinant l'existència de greus problemes socials i sanitaris en l'actualitat. Entre ells estan l'aillament social i la dificultat d'emprendre un projecte de vida familiar, social i/o laboral en iguals condicions que la resta de la població.
També estan documentades les grans implicacions que l'estigma té en la salut pública, obstaculitzant la prevenció i el tractament. L'estigma i la discriminació actúen com a promotores de la invissibilitat del VIH, dificultant ademés la vigilància epidemiològica de la infecció i, am ell, l'aplicació pràctica de programes de prevenció i control de la infecció.
Es per això que JS Alcoi vol insistir en la necessitat de que les polítiques que donen resposta a la infecció per VIH tinguen una visió i actuació integradora i global, contemplant les íntimes connexions entre l'estigma, la prevenció i el diagnòstic precoç de la infecció.
Manifestem la necessitat crucial de protegir els drets humans i alcançar l'accés universal a la prevenció, tractament, atenció i recolzament amb el VIH. Per a les dones i homens socialistes alcançar aquests objectius es un imperatiu de drets humans. Es fonamental que la resposta mundial a la pandèmia es fonamente en els drets humans i que la discriminació i les lleis que castiguen a les poblacions més afectades per el VIH siguen eliminades.
Al voltant de 84 països disposen de lleis i polítiques que son un obstàcul a la prevenció, tractament, atenció i recolzament eficaç del VIH per a les poblacions vulnerables i 59 països continuen tenin lleis que limiten l'entrada, estáncia i residència de le persones que viuen amb el VIH basant-se únicament en el seu estat seropossitiu, el que les descrimina en la seua llibertat de moviment i dret al treball.
Així doncs, instem a tots els organismes responsables de les polítiques en aquesta àrea que integren en les seues actuacions aquesta visió global i que es compremeten a vetlar per a que es prenguen les mesures adequades per a la eliminació de l'estigma i la discriminació, així com a tot els països a complir els múltiples compromisos que han adoptat per a protegir els drets humans, com la Declaració de compromís sobre el VIH/Sida de 2001 i la Declaració Política sobre el VIH/Sida de 2006. El PSOE i JSE dedicarà el seu esforç a fomentar que des de les institucions es promoguen actuacions que favoreixquen actituds de solidaritat i respete dels drest humans de les persones que viuen amb el VIH.
Manifestem que la soceitat civil i les persones amb VIH son una força radical per al canvi, reconeixent que el seu paper es fonamental en la resposta als problemes associats a la infecció per VIH. Es per això necessari comptar amb la seua participació en totes les fases de les polítiques relatives a la infecció per VIH.
Ens compometem així mateix a reforçar i potenciar el treball dels organismes i institucions responsables de les poñitiques en l'àmbit del VIH i manifestem que donar resposta eficaç a la infecció per VIH i a les seus problemes associats és una prioritat en l'agenda d'aques partit.
Al Dia Mundial del SIDA, les dones i els homens socialistes, recordem a qui han mort a caus dl SIDA; reiterem el nostre compromis amb les persones afectades per el VIH i el SIDA i aletem i recolzem a qui des de les organitzacions socials o des de les seues tasques professionals, treballen en el terreny i dediquen les seues vides a donar una resposta que reduisca o elimine limpacte d'aquesta epidèmia i a garantizar el drets humans, el recolzament i l'atenció de les persones seropossitives.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Dia Mundial del SIDA

JS Alcoi, al dia mundial del Sida, amb consonància amb la campanya internacional del Sida "Acceso Universal y Derechos Humanos", vol manifestar el seu compromís amb els drets humans de les personas amb VIH i expressar la seua ferma voluntat de contribuir a donar una resposta a l'estigma i la discriminació que pateixen aquestes persones.
Diverses investigacions portades a terme en els últims anys en Espanya, com l'informe FIPSE (2005) sobre discriminació arbitrària de les persones que viuen amb el VIH o el Sida, o el l'estudi SEISIDA (2009) sobre actituds de la poblció espanyola fins a les persones amb VIH, han confirmat que el prejudici i el rebuig a les persones amb VIH son una realitat en la nostra societat. Aquest estigma es l'arrel d'una serie de conseqüències i efectes que estan determinant l'existència de greus problemes socials i sanitaris en l'actualitat. Entre ells estan l'aillament social i la dificultat d'emprendre un projecte de vida familiar, social i/o laboral en iguals condicions que la resta de la població.
També estan documentades les grans implicacions que l'estigma té en la salut pública, obstaculitzant la prevenció i el tractament. L'estigma i la discriminació actúen com a promotores de la invissibilitat del VIH, dificultant ademés la vigilància epidemiològica de la infecció i, am ell, l'aplicació pràctica de programes de prevenció i control de la infecció.
Es per això que JS Alcoi vol insistir en la necessitat de que les polítiques que donen resposta a la infecció per VIH tinguen una visió i actuació integradora i global, contemplant les íntimes connexions entre l'estigma, la prevenció i el diagnòstic precoç de la infecció.
Manifestem la necessitat crucial de protegir els drets humans i alcançar l'accés universal a la prevenció, tractament, atenció i recolzament amb el VIH. Per a les dones i homens socialistes alcançar aquests objectius es un imperatiu de drets humans. Es fonamental que la resposta mundial a la pandèmia es fonamente en els drets humans i que la discriminació i les lleis que castiguen a les poblacions més afectades per el VIH siguen eliminades.
Al voltant de 84 països disposen de lleis i polítiques que son un obstàcul a la prevenció, tractament, atenció i recolzament eficaç del VIH per a les poblacions vulnerables i 59 països continuen tenin lleis que limiten l'entrada, estáncia i residència de le persones que viuen amb el VIH basant-se únicament en el seu estat seropossitiu, el que les descrimina en la seua llibertat de moviment i dret al treball.
Així doncs, instem a tots els organismes responsables de les polítiques en aquesta àrea que integren en les seues actuacions aquesta visió global i que es compremeten a vetlar per a que es prenguen les mesures adequades per a la eliminació de l'estigma i la discriminació, així com a tot els països a complir els múltiples compromisos que han adoptat per a protegir els drets humans, com la Declaració de compromís sobre el VIH/Sida de 2001 i la Declaració Política sobre el VIH/Sida de 2006. El PSOE i JSE dedicarà el seu esforç a fomentar que des de les institucions es promoguen actuacions que favoreixquen actituds de solidaritat i respete dels drest humans de les persones que viuen amb el VIH.
Manifestem que la soceitat civil i les persones amb VIH son una força radical per al canvi, reconeixent que el seu paper es fonamental en la resposta als problemes associats a la infecció per VIH. Es per això necessari comptar amb la seua participació en totes les fases de les polítiques relatives a la infecció per VIH.
Ens compometem així mateix a reforçar i potenciar el treball dels organismes i institucions responsables de les poñitiques en l'àmbit del VIH i manifestem que donar resposta eficaç a la infecció per VIH i a les seus problemes associats és una prioritat en l'agenda d'aques partit.
Al Dia Mundial del SIDA, les dones i els homens socialistes, recordem a qui han mort a caus dl SIDA; reiterem el nostre compromis amb les persones afectades per el VIH i el SIDA i aletem i recolzem a qui des de les organitzacions socials o des de les seues tasques professionals, treballen en el terreny i dediquen les seues vides a donar una resposta que reduisca o elimine limpacte d'aquesta epidèmia i a garantizar el drets humans, el recolzament i l'atenció de les persones seropossitives.

posted under |

0 comentarios:

Publicar un comentario

Entrada más reciente Entrada antigua Página principal
 

Designed by Simply Fabulous Blogger Templates